SRAIT - Filiala Galaţi - Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor


Obiective principale


abc

 

Perfecţionarea pregătirii profesionale a tuturor specialiştilor şi lucrătorilor din domeniul automaticii şi informaticii tehnice prin dezbateri, conferinţe, manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, schimbul de cunoştinţe şi de experienţă tehnologică.

Organizarea de centre de informare şi documentare proprii şi facilitarea accesului membrilor săi la sursele de informare din ţară şi din străinătate.

Editarea de publicaţii proprii prin care se fac cunoscute preocupările de vîrf în domeniul automaticii.

Facilitarea stabilirii de legături profesionale între grupuri interesate, în vederea promovării aplicaţiilor automaticii şi informaticii tehnice în conducerea proceselor industriale inclusiv în domenii conexe.

Preocuparea privind perfecţionarea planurilor de învatamint în domeniul automaticii şi informaticii tehnice, corelat cu cerinţele concrete ale industriei şi ale altor sectoare de activitate economică şi socială, precum şi alinierea învăţământului de automatica din Romania la nivelul aceluia organizat în tarile dezvoltate ale lumii.

Organizarea de cursuri postuniversitare si de perfectionare.

Initierea de contacte în vederea orientarii profesionale a viitorilor candidati pentru învatamintul de automatica.

Contribuie la cooperarea interdisciplinara.

Sustinerea privind acordarea unor burse de studii în strainatate pentru studenti si cadre didactice.

Sustinerea privind schimburile de specialisti cu alte organizatii similare din strainatate în vederea documentarii si perfectionarii membrilor SRAIT.

Elaborarea si promovarea de standarde si normative compatibile cu cele internationale.

societatea romana

de

automatică şi informatică

tehnică


SRAIT este o organizatie profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi nelucrativă. Scopul societăţii este de a contribui la creşterea rolului şi eficienţei inginerilor care işi desfăşoară activitatea în domeniul automaticii şi informaticii tehnice.

SRAIT a fost infiinţată în luna martie 1991 printr-o hotărâre a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, care a conferit acesteia personalitate juridică.

Sediul SRAIT este la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, cod postal: 060042, tel: 4029167, fax: 4029587.

Cont SRAIT: RO71RNCB5060000008190001, BCR Sector 6

Email contact: idumitrache@ics.pub.ro